Нашият екип се състои от млади и амбициозни хора, които се стремят винаги да предлагат на своите клиентите качествени продукти, навременни доставки и отлично обслужване!

Търговски представители

Александър Петков
Търговски Представител
Северна България
Паолена Михайлова
Търговски Представител
Северна България
Белица Маринова
Търговски Представител
Северозападна България
Венелин Василев
Търговски Представител
Софийска област и Северна България
Мария Аламунзарова
Търговски Представител
Южна България
Габриела Йорданова
Търговски Представител
Северна България
Гея Крумова
Търговски Представител
Софийска област
Данаил Николов
Търговски Представител
Централна и южна България
Даниела Павлова
Търговски Представител
Югоизточна България
Дарина Филипова
Търговски Представител
Централна и Южна България
Костадин Димитров
Търговски Представител
Южна България
Зорница Димитрова
Търговски Представител
Югоизточна България
Николай Колев
Търговски Представител
Югоизточна България
Росен Димитров
Търговски Представител
Североизточна България
Станислав Матев
Търговски Представител
Северна България
Тодор Янакиев
Търговски Представител
Южна България
Зоя Димитрова
Търговски Представител
Софийска област и Северна България
Светлин Бранков
Търговски Представител
Северозападна България

Администрация

Юлия Димитрова
Изпълнителен директор
Даниела Димитрова
Отчетник счетоводство
Десислава Митева
Отчетник счетоводство
Евелина Георгиева
Управител склад
Моника Майя
Технически сътрудник
Антонина Пенева
Организатор транспорт
Цветелина Здравкова
Човешки ресурси
Стели Петрова
Организатор транспорт
Паола Димитрова
Ръководител отдел- ПРЗ, семена и листни торове
Симона Косова
Отчетник счетоводство