Защо Ферт Бул?

Най-ценният актив на Ферт Бул ЕАД са хората, които работят тук. Нашата цел е да поддържаме силна и ефективна връзка с всички служители и клиенти за да продължим напред към едно по-добро бъдеще. Ние държим на високата квалификация и постоянното професионално развитие на нашите служители и по тази причина организираме обучения за поддържане и увеличаване на квалификацията на служителите и предоставяме възможност за участия в семинари и конференции.

Нашата цел е усъвършенстване на професионалните компетенции и развитие на всеки един член от екипа.

Възможности за работа

Търговска дейност
Административна дейност
гр. Стара Загора
гр. София
Складова дейност
гр. Стара Загора,
гр. Ямбол и гр. Бургас
Транспортна дейност